6th February 2019

/ / Blog

พ.ญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา
ได้รับเชิญให้สาธิตการผ่าตัดปลูกผมให้กับแพทย์ประจำบ้านประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
โดยได้สาธิตการทำผ่าตัดแบบ FUT และ FUE
สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้บริเวณหนังศีรษะ