ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมความงาม
  cosmetic surgery 整容手术 Zhěngróng shǒushù

 • ศัลยกรรมความงาม
  cosmetic surgery 整容手术 Zhěngróng shǒushù

 • ศัลยกรรมความงาม
  cosmetic surgery 整容手术 Zhěngróng shǒushù

 • ศัลยกรรมความงาม
  cosmetic surgery 整容手术 Zhěngróng shǒushù

ศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ สามารถปรึกษาได้ตามนัด
1. ศัลยกรรมตาสองชั้น เก็บหนังตาหย่อน
2. ศัลยกรรมจมูก Rhinoplasty –close/open rhinoplasty
3. ศัลยกรรมเต้านม เสริมเต้านม/ ศัลยกรรมลดขนาดเต้านม
4. ศัลยกรรมแก้ไขแผลเป็น แผลดึงรั้ง แผลจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ
5. ศัลยกรรมดูดไขมัน
6. ศัลยกรรมดึงหน้า
7. ฉีดไขมัน/ ดูดไขมัน

TOP