ประชุมประจำปีสมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย

คุณหมอปุ้ม ได้รับเชิญไปบรรยายให้กับงานประชุมประจำปีสมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ การแก้ไขแผลไหม้และผมแหว่ง ที่โรงแรมเบิร์คลี่ย์ ประตูน้ำ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
Dr.Kulakarn was cordially invited as a speaker in Correction of burn alopecia scar in the 7th Annual meeting of BWAT [ Burn and wound healing association Thailand] Berkeley Hotel Pratunam , 18th August 2022