ใครที่กลัวเข็ม เราขอเสนอ โปรแกรมใหม่จาก BHI

ใครที่กลัวเข็ม เราขอเสนอ โปรแกรมใหม่จาก BHI MEso hair ไร้เข็ม ด้วยเทคโนโลยี เปิดรูขุมขนผลักสารด้วยไฟฟ้า ดันตัวยาได้ลึกถึงราก โดยไม่ใช้เข็ม ไม่มีรูเปิดที่ผิว จึงไม่เสี่ยงติดเชื้อ!! “ออกฤทธิ์นานกว่าการทา”

Related