ปลูกผม

 • ปลูกผม
  Hair transplant 头发移植 Tóufǎ yízhí

 • ปลูกผม
  Hair transplant 头发移植 Tóufǎ yízhí

 • ปลูกผม
  Hair transplant 头发移植 Tóufǎ yízhí

 • ปลูกผม
  Hair transplant 头发移植 Tóufǎ yízhí

ศัลยกรรมปลูกผมกับ BHI ดียังไง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2 วิธีการปลูกผมที่ BHI Clinic

FUE Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

FUT Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ข้อดีของการปลูกผมแบบเจาะ (FUE)

ข้อจำกัดของ FUE คือการต้องโกนผมที่ท้ายทอย ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาขั้นตอนและเครื่องมือที่สามารถเจาะเอารากผมออกโดยไม่ต้องโกนผม หรือที่เรียกว่า Non Shaven FUE Technique ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น ทางคลินิกของเรามีบริการด้วยเทคนิกนี้มานานและ ผลลัพท์ที่ดีตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้รับบริการบางท่านที่ไม่สามารถโกนผมหรือหยุดงานได้ อย่างไรก็ดี การเจาะโดยไม่โกนนั้นต้องใช้ความละเอียดและทำยากกว่า ดังนั้นจึงใช้เวลานานกว่า และค่าใช้จ่ายก็มากกว่าด้วยแผลเป็นที่เกิดขึ้นอาจไม่สวยสม่ำเสมอเหมือนกับการโกนไปเลย

ข้อดีของการปลูกผมแบบกรีด (FUT)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

TOP