สุขภาพท่านชาย​

  • การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
    Erectile dysfunction

  • สุขภาพคุณผู้ชาย
    Men’s Health

เนื่องจากผู้เข้าทำการรักษาส่วนใหญ่ เป็นผู้ชาย เพราะปัญหาผมร่วงศีรษะล้านมักเกิดในผู้ชายและเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเพศ เราพบว่าการรักษาด้วยยามีผลข้างเคียงเกี่ยวกับสุขภาพชายค่อนข้างมาก BHI Clinic จึงได้จัดทำบริการให้คำปรึกษาและการแก้ไข โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ สามารถนัดเข้ารับคำปรึกษากับทางคลินิกได้โดยตรง

TOP