ทีมแพทย์

พ.ญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา

ผู้บริหาร & แพทย์ประจำ BHI Clinic ศัลยแพทย์ปลูกผม

วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ &ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
American Board of Hair Restoration Surgery
Fellow of ISHRS
สมาชิกแพทยสภา  สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ [RCST]
สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ [ISHRS]
สมาชิกสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งเอเชีย [AAHRS]
กรรมการก่อตั้ง สมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย [TSHRS]
Member of World FUE Institute

ผู้อำนวยการบริหาร เมเปิลคลินิก และ บีเอชไอคลินิก BHI Clinic
แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลธนบุรี
วิทยากรพิเศษ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.รามาธิบดี
วิทยากรประจำ คณะแพทยศาสตร์แม่ฟ้าหลวง

นพ.ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์

ศัลยแพทย์ปลูกผม

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง Plastic and Reconstructive surgery กรมการแพทย์ ร.พ. เลิดสิน

สมาชิก สมาคมศัลยแพทยตกแต่งแห่งประเทศไทย

สมาชิก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

สมาชิก สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS

สมาชิก สมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งเอเชีย AAHRS

 

พญ. วริศรา ตันยิ่งยง

ตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) ศัลยแพทย์ปลูกผม

พญ. วริศรา ตันยิ่งยง (เกด) จบแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2547 จบแพทย์เฉพาะทาง สาขา อายุรศาสตร์ ในปี 2553 โดยทำงานเป็นแพทย์ประจำ ที่กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดาจนกระทั่งปี 2555 ได้ศึกษาเพิ่มเติมจนกระทั่งได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขา ตจวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ในปี 2558 ได้มีโอกาสเข้ารับทุนวิจัยสตีเฟล (stiefel fellowship) กับสถาบันผิวหนังแห่งชาติ ประเทศสิงค์โปร์ จากนั้น พญ. วริศรา กลับมาทำงานเป็นแพทย์ผิวหนังประจำที่โรงพยาบาลปิยะเวทและสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จนถึงปี 2561 ปัจจุบันเธอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความงาม ที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติกับ พญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา ที่ บีเฮชไอ คลินิก

TOP