ทีมงานของเรา

ดร. อธิสรรค์ ภูวศักดิ์ธนศิริ (ดร. กบ) ผู้บริหาร BHI CLINIC

มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจกว่า 20 ปี ในหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันนอกจากดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร BHI Clinic เป็นที่ปรึกษาครอบครัวขันติวงศ์ และ KST Group, บริษัทบางกอกแอร์เวย์จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อเฮดแอดไวซอรี่ จำกัดในเครือบริษัท PPS Group จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การณ์ทำงานที่ผ่านมา (บางส่วน) เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธนบุรีเวลบีอิ้ง ในเครือโรงพยาบาลธนบุรีกรุ๊ปจำกัด (มหาชน), ที่ปรึกษาบริษัท บุญถาวรกรุ๊ปจำกัด ที่ปรึกษาการเงินโรงแรมเดอะวิลเลจโคโคนัทไอแลนด์ภูเก็ต ที่ปรึกษาและผู้จัดการการลงทุน บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ที่ปรึกษา บริษัทเอซีเออินเวสเมนท์ ประเทศสิงค์โปร์  ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซาโตริเทรดดิ้ง บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเดอะคูลเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคองคอร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ ในเครือบริษัทคองคอร์ดกรุ๊ป ประเทศบังคลาเทศ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฟิลลิปอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการสนับสนุนฝ่ายขาย บริษัทเอสวีโอเอจำกัด (มหาชน) ผู้จัดการบริการลูกค้าและควบคุมระบบ บริษัทจีเอฟเคประเทศไทย ในเครือบริษัทจีเอฟเคกรุ๊ป ประเทศเยอรมันนี

จบการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ วิชาเอกด้านไฟฟ้าสื่อสาร จากสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ วิชาเอกด้านการจัดการกลยุทธ์ จากสถาบันสร้างผู้ประกอบการแห่งออสเตรเลีย (AGSE), มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ จาก University of The Visayas ประเทศฟิลิปปินส์
  • ประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับเอเชียแปซิฟิก Certified Professional Marketer (Asia Pacific) จากสถาบันการตลาดเอเชีย Asia Marketing Federation (AMF) ประเทศสิงค์โปร์

กรกมล รัตนจิตรภณ (หวาน)

ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า/ผู้ประสานงาน

ประสบการณ์ทำงานช่วยแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผม 7 ปี

อรปรียา แสงลับ (อร)

ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด

ประสบการณ์ทำงานช่วยแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผม 7 ปี

วิภาวรรณ สุขสมรื่น (ผึ้ง)

ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) ประสบการณ์ทำงานช่วยแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผม 7 ปี

มุกดา ทองยุ้น (ดา)

ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด

ประสบการณ์ทำงานช่วยแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผม 6 ปี

พีรยา วนิชสิทธางกูร (มุก)

ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า/ผู้ประสานงาน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) ประสบการณ์ทำงานช่วยแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผม 6 ปี

TOP