Promotion 2

/ / Blog

FUE มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Follicular Unit Extraction เป็นวิธีในการย้ายเซลล์รากผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะ ดังนั้นจึงไร้กังวลได้เลยเรื่องปัญหาแผลเป็น โดยจะใช้เครื่องมือขนาด 0.8 – 1.2 มม. เจาะรูเส้นผมทีละรู ลงลึกถึงเซลล์รากผมด้านล่าง จากนั้น จะใช้คีมปลายแหลมดึงเซลล์รากผมออกมาจากหนังศีรษะ

คนไข้จะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าวิธี Strip เพราะไม่ได้ตัดหนังศีรษะออกมา

สามารถนำเส้นขนจากบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย เช่น หนวด เครา ขนหน้าอก ขนแขน ขนหน้าแข้ง มาปลูกที่ศีรษะได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นขนบริเวณนั้น

การปลูกผมแบบ FUE กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก (Microdissection) ไม่มีการเย็บแผล

สามารถไว้ผมทรง Skin head ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแผลบนศีรษะ