อายุเวชฟื้นฟูรากผม

  • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
    PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

  • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
    PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

  • การฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น
    PLATELET RICH PLASMA (PRP) 自体富含血小板注射

Regenerative medicine

การกระตุ้นรากผมให้กลับมามีชีวิตชีวา ด้วยหลักการของเซล เซลรากผมของเรานั้น มีช่วงชีวิตที่ไม่ต่างจากเซลอื่นๆ ในร่างกาย คือเมื่อแรกเกิดจะมีความอ่อนเยาว์และสามารถสร้างโปรตีนต่างๆได้อย่างเต็มที่ ผมที่ผลิตจากรากผมที่อ่อนเยาว์นั้นก็จะแข็งแรงและมีสุขภาพดี มีสีเข้ม นุ่มสลวย ต่อมาเมื่อร่างกายมีอายุมากขึ้น เซลรากผมก็เช่นกัน การผลิตโปรตีนและเส้นผมก็อ่อนแอลงตามวันเวลา การประคับประคองและการบำรุงจะช่วยยืดอายุของเซลต่างๆในร่างกายได้ และนอกเหนือจากการบำรุง ยังมีวิทยาการที่สามารถช่วยกระตุ้นให้เซลรากผมฟื้นคืนชีวิตชีวาได้ เป็นการรักษาทางเลือกที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน

BHI มีความเชื่อและตั้งใจศึกษาในเรื่องของวิทยาการการรักษาทางเซล เรามีห้องปฏิบัติการที่สามารถทำการเลี้ยงเซลและมีการทำวิจัยอย่างเป็นระบบการรักษาที่เรามีได้แก่ PRP (เกล็ดเลือดเข้มข้น) และการใช้เซลกระตุ้นรากผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BHI Clinic

TOP