Training Programs

(คอร์สการฝึกทักษะต่างๆ ของหมอ กับ ผู้ช่วยแพทย์)

ทำไมต้องเข้าคอร์สการฝึกทักษะต่างๆ ของหมอ กับ ผู้ช่วยแพทย์กับเรา BHI

BHI CLINIC มีแพทย์และบุคลากร ที่มีประสบการยาวนานในสายงานการปลูกผมและการปฏิบัติการในห้องผ่าตัดเพื่อปลูกผม ทั้งนี้ทีมแพทย์ของเราเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับ แพทย์พี่เลี้ยง Fellowship ของสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ (ISHRS) พร้อมทั้งเป็นผู้บรรยายเรื่องการปลูกผมในงานประชุมต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มากมายมากว่า 20 ปีอีกทั้งเรายังมีหัวหน้าทีมผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการจัดการห้องผ่าตัดและกระบวนการจัดการภายในคลินิกที่ประกอบการผ่าตัดปลูกผมและมีกระบวนการในการจัดการขั้นตอนเพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการปลูกผม มากกว่า 10 ปี เช่นกัน

TOP