บริการของเรา

ที่บีเฮชไอ คลินิก เรามีการบริการที่หลากหลายเฉพาะด้าน
เพื่อดูแลสุขภาพผมของลูกค้าทุกๆ ท่าน โดยมีการให้บริการทั้งเรื่องการปลูกผม โดยวิธีการ FUT FUE Non-shave FUE และ Long hair FUE  การปลูกคิ้ว การปลูกหนวด  การกระตุ้นรากผมและบำรุงเส้นผมด้วยวิธีการ ต่างๆ เช่น Scalp Micro-Pigment,
Low Energy Laser  หรือ Regenerative Medicine พร้อมกันนี้เรายังมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง เช่น แพทย์ผิวหนังและความงาม แพทย์ทางด้านสุขภาพคุณผู้ชาย และแพทย์ศัลยกรรม เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการแก้ปัญหาต่างๆ แบบองค์รวมได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น 

TOP