รีวิว

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก ประเทศไทย

ความพึงพอใจที่คาดไม่ถึง

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเลือกบริการของเรา

วีดีโอจากผู้รับบริการ

ดูบน วีดีโอทั้งหมด

รีวิวจากผู้รับบริการ

ปลูกผมถาวร
The nurses who took care of me throughout the day were so kind and caring The care from the nurses and doctor was amazing. Easy to get there by cab. T
Kai Ibrahim, Singapore
Kai Ibrahim, Singapore
ปลูกผมถาวร

The nurses who took care of me throughout the day were so kind and caring The care from the nurses and doctor was amazing. Easy to get there by cab. The staff was nice enough to get me a metered cab after each visit. Started by filling up personal info for registration followed by consultation by Dr Kulakarn. She’s a nice lady. Gave the patient the autonomy on the procedure and we came to what suits best.

Implants were done nicely. I had about 2500 done. Results are great after a week. The facility is amazing. Lunch and dinner were provided. The nurses who took care of me throughout the day were so kind and caring. Commendable.
I would highly recommend this clinic.

www.whatclinic.com
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา
The doctor is very friendly and professional and caring Great experience here. Had my eyebrow transplantation done at BHI and I recommend anyone who w
Tez, Australia
Tez, Australia
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา

The doctor is very friendly and professional and caring Great experience here. Had my eyebrow transplantation done at BHI and I recommend anyone who wants to do the same looks no further! Dr Kulakarn is very friendly and professional and caring. Likewise Phung, Wang and many other staff are all very respectable and caring. In terms of the result, it is only my second week, the color is still very dark And prominent, as per the doctor it will take around 1 year for a complete result so I guess it just requires more patience.

www.whatclinic.com
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา
In terms of cleanliness, service, and professionalism, I’d say this is top of the line I was travelling to Thailand and wanted to do my eyebrow
Toni, Thailand
Toni, Thailand
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา

In terms of cleanliness, service, and professionalism, I’d say this is top of the line I was travelling to Thailand and wanted to do my eyebrow transplant. I found this BHI clinic after doing lot of research. The clinic was located in a super clean modern building on the second floor.
I had pre booked my appointment and I got my surgery done that day itself as I was convinced with everything, after talking with Dr Kaulakarn. All the staff were so welcoming and they were so open to discussing all my questions and made me feel like they were dedicated to helping me achieve the eyebrow designs that I wanted.Throughout the surgery they were so careful and concerned if I had any pain with needles etc. The numbing needles at time were stinging a little as it will in any case with needles and there is no way around it, but that was fine for me. The actual hair grafting was absolutely no pain at all and in few hours I had brand new thick eyebrows. I couldn’t believe it!So if you want eyebrows done then look no further, this is the place in Thailand. This clinic is as good as any good clinic you’ll find in the west. But in terms of cleanliness, service, and professionalism, I’d say this is top of the line and no one can do better.I went back follow up treatment/cleaning and man I still can’t believe the level of respect and how nicely they’ll treat you time and time again. One last thing I’d like to add is not only they are great in all the above I mentioned, but all the staffs are so beautiful and the photos don’t justify it, so that’s a bonus for you guys if you go there eh! I will post more later as my eyebrow heals.

www.whatclinic.com
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา
The doctor all my questions thoroughly and passionately Dr Karn is a wonderful doctor. She answered all my questions thoroughly and passionately. High
H Nguyen, Thailand
H Nguyen, Thailand
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา

The doctor all my questions thoroughly and passionately
Dr Karn is a wonderful doctor. She answered all my questions thoroughly and passionately. Highly recommended for her dedication and professionalism.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
Good during the surgery day and kind people Received 3000 grafts FUE six days ago. Good during the surgery day and kind people. By now, it is OK, but
Unknown, Thailand
Unknown, Thailand
ปลูกผมถาวร

Good during the surgery day and kind people Received 3000 grafts FUE six days ago. Good during the surgery day and kind people. By now, it is OK, but itching.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
The doctor has the artistic insight apart from the knowledge I have had four transplants done previously but unfortunately, they did not fill in the r
Bryan, Germany
Bryan, Germany
ปลูกผมถาวร

The doctor has the artistic insight apart from the knowledge I have had four transplants done previously but unfortunately, they did not fill in the right temporal lobe correctly. It looked thin and unnatural where my hairline met my forehead and above. For $1500 dollars they did about 600 grafts, 500 on the right side and 100 on the left which didn’t really need much work. They will not do a surgery for less than that price because it is not worth for them. It so that I overpaid a little bit but they did do a no shave option. I didn’t have to deal with the social discomfort of post-surgery. It has only been less than two months and I feel like a new person. More confident and like I can put on any outfit without saying, this is something only a person with a full head of hair can wear.

I think she is the most skilled surgeon in the business, she knows what needs to be done and how to get good results. She has the artistic insight apart from the knowledge and her prices are a fraction of what you would pay in the U.S. She also does the important work herself and her technicians help with the less important parts. All but the very best clinics just tell the technicians what to do.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
I had 2500 graft from the FUE procedure and the Dr Kulakarn Amonpattana was and is amazing. My results are great, I will be back for another and I can
Kevin, Canada
Kevin, Canada
ปลูกผมถาวร

I had 2500 graft from the FUE procedure and the Dr Kulakarn Amonpattana was and is amazing. My results are great, I will be back for another and I can easily say I will be referring many clients her way.

Excellent overall service.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
I was very satisfied with the experience and thought the staff were so nice to the patients I chose this clinic for my hair transplant because past pa
Anonymous, Canada
Anonymous, Canada
ปลูกผมถาวร

I was very satisfied with the experience and thought the staff were so nice to the patients I chose this clinic for my hair transplant because past patients seemed to be satisfied. From my online research, everything looked good. I knew I was getting a nice deal because I visited some other clinics while in Bangkok and compared prices. Maple had no extra costs and the rates were reasonable. It’ll be another four or five months before I see the final growth.

The clinic’s service and personnel were excellent. I was very satisfied with the experience and thought the staff were so nice to the patients. I would say the transplant went well. For now, I’ll give them four stars for customer service because everyone did their jobs properly, but I can’t evaluate the actual results yet. So far, the hair at the front of my scalp is growing, but there’s not a significant amount yet. I’ll have to review it again after four months.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
Pleasant clinic to visit Hair transplant. This was my fourth visit to the clinic and Dr Kulakarn. She is a magician when it comes to her work and is b
Marcus, Austria
Marcus, Austria
ปลูกผมถาวร

Pleasant clinic to visit Hair transplant. This was my fourth visit to the clinic and Dr Kulakarn. She is a magician when it comes to her work and is backed up my a lovely support team.

Pleasant clinic to visit. I chose Dr Kulakarn because of her very high reputation in this area.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
They were extremely professional and accommodating. I had a FUE procedure recently (3000 grafts). It is too early to say anything about the results, b
Nitin, US
Nitin, US
ปลูกผมถาวร

They were extremely professional and accommodating. I had a FUE procedure recently (3000 grafts). It is too early to say anything about the results, but everything good so far. The hairline is aesthetically pleasing, and the donor area looks neat.

The doctor and her staff were extremely professional and accommodating. Cost wise it was decent too. I paid about 1.5$ per graft. Overall, a good choice if you are looking for a clinic in Thailand.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
I was pleasantly surprised After extensive considerations on FUE vs FUT, I opted for the latter as the success rate is higher. My FUT procedures went
Gerald, Singapore
Gerald, Singapore
ปลูกผมถาวร

I was pleasantly surprised After extensive considerations on FUE vs FUT, I opted for the latter as the success rate is higher. My FUT procedures went smoothly like clock work. Being someone with a low threshold for pain, I was pleasantly surprised the local anesthetic applied was very effective – I not only didn’t feel any pain at all during the harvesting cut but also throughout the entire hair planting stage. In fact, I didn’t feel anything for the most part, and neither did I see much blood. I had 3,000 grafts and entire process lasted 8 hours. I attribute the smooth procedures to the professional works carried out by both the doctor Kulkarn and her team of clinical staff.

I did extensive evaluations of top hair transplant clinics in Thailand. I eventually finalized on Maple Clinic due to factors including good feedbacks from customers, lower HT cost, doctor Kulakarn’s HT experience, and the clinic’s internals focusing largely on the clean surgical room. Her team of clinical staff are not only very courteous and helpful but also very professional too. All these provided comfort and lifted my feel-good post-operation assessment. Lastly, for those who are evaluating HT clinics, doctor Kulakarn is an experienced doctor who is courteous, humble, very helpful, and communicates with you directly and promptly by emails. She is beautiful too. She even spoke to me over long distance phone call that I requested before I put pen to paper to proceed with FUT. The bottom line is I am glad I chose Maple Clinic and strongly recommend to those who intend on doing hair transplant in Thailand. Her clinic is located 30km outside of Bangkok but is a plus as it allowed me to recuperate post op away from crowded and stressful Bangkok city.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
They are skilled artisans in creating a natural looking hairline In October of 2017, I arrived in Nakompathon for an FUE hair transplant procedure at
Dan, US
Dan, US
ปลูกผมถาวร

They are skilled artisans in creating a natural looking hairline In October of 2017, I arrived in Nakompathon for an FUE hair transplant procedure at Maple Clinic. Approximately 3500 grafts were transferred to the receding frontal section of my hairline. The procedure took one day. The staff of Maple Clinic is extremely hospitable and courteous and they are skilled artisans in creating a natural looking hairline. After ninety days, I can see that the entire front section of my hairline is growing back and I will report the final results in the next six months. I would highly recommend this organization. Maple Clinic has an excellent team of hair restoration experts.

Highly recommended. Very skilled team of hair restoration artists and craftsmen.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
My treatment was very professional, the staff were so pleasant and accomodating to me in so many ways. The lead surgeon went out of her way to show me
Adrian, Australia
Adrian, Australia
ปลูกผมถาวร

My treatment was very professional, the staff were so pleasant and accomodating to me in so many ways. The lead surgeon went out of her way to show me through all the steps even while I was in a sedated state through out the surgery. Just a well organised team, if only things worked this well in the western world.

Again I cannot speak highly enough off the lady surgeon (Kulakarn).
She took the time the day before the surgery to talk over the many different questions and type of results I was looking for. After a lot of chatting and information sharing (as I have had a previous procedure at another BANGKOK clinic) we both settled with a plan for the surgery the following day. Her English is great, so the communication was very clear.
Her junior staff took good care of me, drove me to my accomodation, booked me in for the night. Picked me up the following day, it was a very long day in surgery, she took her time and did a fantastic job with it being such a long procedure.
For any westerner looking to have a hair transplant procedure in Bangkok, “Maple Clinic” is the place to go, extreamly well priced and GREAT service and care all round!
My local doctor in my country removed the stitches from my head a week later and commented on how great of a job the donor area was stitched up.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
Amazing change since 10 years of being bald. FUE hair transplant with Dr.Karen in April 2015. It’s been 6 months now and I can grow hair long. A
Anonymous, Thailand
Anonymous, Thailand
ปลูกผมถาวร

Amazing change since 10 years of being bald. FUE hair transplant with Dr.Karen in April 2015. It’s been 6 months now and I can grow hair long. Amazing change since 10 years of being bald. I recommend this clinic to everyone who has bald problem.

The clinic is in suburban area of Bangkok. It can be access by public transportation. The taxi takes 30 minutes from the central of the city. However, if you can choose the package that include the accommodation. I stayed at the 3 star hotel nearby [the cost cover with my package] and the clinic staff support me a lot in transportation to the clinic. The area is quite peaceful, not as crowded as the city. Plenty of food and nice visiting sites here.

www.whatclinic.com
ปลูกผมถาวร
Amazing change since 10 years of being bald FUE hair transplant with Dr.Karen in April 2015. It’s been 6 months now and I can grow hair long. Am
Suchart, Thailand
Suchart, Thailand
ปลูกผมถาวร

Amazing change since 10 years of being bald FUE hair transplant with Dr.Karen in April 2015. It’s been 6 months now and I can grow hair long. Amazing change since 10 years of being bald. I recommend this clinic to everyone who has bald problem.

The clinic is in suburban area of Bangkok. It can be access by public transportation. The taxi takes 30 minutes from the central of the city. However, if you can choose the package that include the accommodation. I stayed at the 3 star hotel nearby [the cost cover with my package] and the clinic staff support me a lot in transportation to the clinic. The area is quite peaceful, not as crowded as the city. Plenty of food and nice visiting sites here.

www.whatclinic.com
Other Service
If you are seeking a diligent, professional doctor try this doctor and you will never regret it I traveled all the way from America to this clinic for
Anonymous, US
Anonymous, US
Other Service

If you are seeking a diligent, professional doctor try this doctor and you will never regret it I traveled all the way from America to this clinic for chin implant. i must admit although i was unable to find other reviews on this clinic with regards to chin implant, i jumped at the chance to have this clinic perform my procedure. Dr. Kulakarn was very professional, she responded to all and every inquiries within a reasonable time frame. She was very knowledgeable on the procedure and served to put my mind at ease while explaining what i should expect without overselling me on any other procedure. i chose her based on an innate faith i had in her and her expertise. Also,her prices are very reasonable compare to others in the field. i had my procedure done within less time frame and less down time. i am very happy i chose her because i like what she did for me. If you are seeking a diligent, professional doctor try this doctor and you will never regret it. the clinic over all was clean, the workers there were very professional and the only thing i can say is that it is just too far out of Bangkok city (about 60 mins). You can save yourself the time and book closer to the clinic.

www.whatclinic.com
Other Service
คุณหมอใจดีมากๆ ทีมงานน่ารัก คลีนิกสะอาด มีที่จอดรถสะดวก
Nanoko ,Thailand
Nanoko ,Thailand
Other Service

คุณหมอใจดีมากๆ ทีมงานน่ารัก คลีนิกสะอาด มีที่จอดรถสะดวก

https://www.facebook.com/BHIclinic/reviews
ปลูกผมถาวร
ขอบคุณหมอและทีมพยาบาลทุกคน ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีครับ บริการเหมือน เป็นญาติเลย ตัวผมเอง ปลูกแบบ FUT 3661 กราฟ ใช่เวลา 12 ชั่วโมง ทีมงานมีความอดทนมาก ต
Chaiyapak ,Thailand
Chaiyapak ,Thailand
ปลูกผมถาวร

ขอบคุณหมอและทีมพยาบาลทุกคน ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีครับ บริการเหมือน เป็นญาติเลย ตัวผมเอง

ปลูกแบบ FUT 3661 กราฟ ใช่เวลา 12 ชั่วโมง ทีมงานมีความอดทนมาก ตอนทำเจ็บสุด ก้อตอนฉีดยาชา นอกนั้น ชิวมากครับ

https://www.facebook.com/BHIclinic/reviews
Other Service
5ดาว รักคุณหมอและพนักงานทุกคน บอกได้คำเดียว”เยี่ยม”
นวล อรุณพิทักษ์ ,Thailand
นวล อรุณพิทักษ์ ,Thailand
Other Service

5ดาว รักคุณหมอและพนักงานทุกคน บอกได้คำเดียว”เยี่ยม”

https://www.facebook.com/BHIclinic/reviews
ปลูกผมถาวร
พออายุมากขึ้นผมตรงกรอบหน้า 2 ข้างมันก็เริ่มบางลง ทำให้พื้นที่กรอบหน้าเราตรงข้างหน้าผากเยอะขึ้น หน้าเลยดูบานกว่าเดิม ถ่ายรูปทีหรือจะมัดผมทีก็ไม่มั่นใจ
คุณนวนันท์,Thailand
คุณนวนันท์,Thailand
ปลูกผมถาวร

พออายุมากขึ้นผมตรงกรอบหน้า 2 ข้างมันก็เริ่มบางลง ทำให้พื้นที่กรอบหน้าเราตรงข้างหน้าผากเยอะขึ้น หน้าเลยดูบานกว่าเดิม ถ่ายรูปทีหรือจะมัดผมทีก็ไม่มั่นใจ

ลองมาปรึกษาคุณหมอที่ BHI Clinic ดูค่ะ เพราะที่นี่มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมที่มีประสบการณ์ในการปลูกผมมามากกว่า 10 ปี
เทคนิคปลูกผมที่เลือกเป็น “เทคนิค FUE” นะคะ หรือมีชื่อเต็มว่า “Follicular Unit Excision” เป็นเทคนิคการปลูกผมที่ให้แผลเล็กกว่า
คุณหมอจะเจาะรูเล็กๆ ที่กอผมของเราด้วยเครื่องเจาะไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กมากๆ แล้วเอากราฟต์ผมออกมาจากหนังศีรษะ แล้วไปตรวจคัดแยกด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วนำไปปลูกที่ตำแหน่งที่เราต้องการ
ใน 7 วันถึง 1 เดือนหลังปลูกผม อาจจะมีกราฟต์ผมหลุดร่วงได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติ รอไปอีกสักระยะ เราจะเห็นว่าผมตรงส่วนที่ปลูกจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
รีวิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #HDreview ได้รับการสปอนเซอร์จากทาง HDmall.co.th และ BHI Clinic

https://hdmall.co.th/c/review-hair-transplant-technique-fue-at-bhi-clinic-by-nawanan-dejsomruetai
Other Service
ต้องไปใช้บริการแน่นอน 🙂
Narumon ,Thailand
Narumon ,Thailand
Other Service

ต้องไปใช้บริการแน่นอน 🙂

https://www.facebook.com/BHIclinic/reviews
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา
รีวิวปลูกคิ้วดีๆ ที่เมเปิ้ลคลินิก ครับ https://pantip.com/topic/38382171
Chanatip, Thailand
Chanatip, Thailand
ปลูกหนวด ปลูกคิ้ว ปลูกเครา

รีวิวปลูกคิ้วดีๆ ที่เมเปิ้ลคลินิก ครับ https://pantip.com/topic/38382171

https://www.facebook.com/BHIclinic/reviews
Other Service
สวยๆๆ อยากไปมากๆ ค่ะ
Aroon,Thailand
Aroon,Thailand
Other Service

สวยๆๆ อยากไปมากๆ ค่ะ

https://www.facebook.com/BHIclinic/reviews
ปลูกผมถาวร
这是一个非常好的植发机构 环境很好 我在这里做了头发种植 这里的医生和护士都非常友好 ที่นี่เป็นสถาบันปลูกผมที่ดีมาก สภาพแวดล้อมดีมาก ฉันไปปลูกผมที่นี่ คุณหมอและพยาบาลที่นี่เป็นกันเองมาก
Acey ,China
Acey ,China
ปลูกผมถาวร

这是一个非常好的植发机构 环境很好 我在这里做了头发种植 这里的医生和护士都非常友好 ที่นี่เป็นสถาบันปลูกผมที่ดีมาก สภาพแวดล้อมดีมาก ฉันไปปลูกผมที่นี่ คุณหมอและพยาบาลที่นี่เป็นกันเองมาก

https://g.co/kgs/iE38uZ
Other Service
Wonderful service. The doctor is the best in the field and the staffs are very professional and friendly. An accommodation closed to the clinic (3 min
Putuchon ,US
Putuchon ,US
Other Service

Wonderful service. The doctor is the best in the field and the staffs are very professional and friendly. An accommodation closed to the clinic (3 mins walk) is provided at a discounted price after the surgery. I would recommend this place to anyone looking for a hair transplant!

https://g.co/kgs/AbQ8TN
Other Service
คุณหมอน่ารัก พนักงานบริการดีมากค่ะ
บังอร ,Thailand
บังอร ,Thailand
Other Service

คุณหมอน่ารัก พนักงานบริการดีมากค่ะ

https://g.co/kgs/QL9dTe
Other Service
คุณหมอเก่งมากครับพนักงานบริการดีทุกคนครับชอบมากครับ
วันชัย,Thailand
วันชัย,Thailand
Other Service

คุณหมอเก่งมากครับพนักงานบริการดีทุกคนครับชอบมากครับ

https://g.co/kgs/vn1chc
Other Service
คุณหมออธิบายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา ไม่เน้นขายของ พนักงานมีความเอาใจใส่ ดูแลดุจคนในครอบครัว เครื่องมือทันสมัย แนะนำค่ะ
วิภาวรรณ ,Thailand
วิภาวรรณ ,Thailand
Other Service

คุณหมออธิบายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา ไม่เน้นขายของ พนักงานมีความเอาใจใส่ ดูแลดุจคนในครอบครัว เครื่องมือทันสมัย แนะนำค่ะ

https://g.co/kgs/sCxYbz
Other Service
ทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นมิตร ดีใจที่ได้อยู่ที่นั่น😊
วงศ์วริศ,Thailand
วงศ์วริศ,Thailand
Other Service

ทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นมิตร ดีใจที่ได้อยู่ที่นั่น😊

https://g.co/kgs/W3WqmG
Other Service
One of the best doctor for hair transplant in Thailand with 24 years of experience
Shashank A
Shashank A
Other Service

One of the best doctor for hair transplant in Thailand with 24 years of experience

https://g.co/kgs/KNhq9A
Other Service
ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ
พีรยา,Thailand
พีรยา,Thailand
Other Service

ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ

https://g.co/kgs/khcrpy
Other Service
ดีมากคับ บริการดี เห็นผลยอดเยี่ยมคับ
ระพี,Thailand
ระพี,Thailand
Other Service

ดีมากคับ บริการดี เห็นผลยอดเยี่ยมคับ

https://g.co/kgs/rxgTCM
Other Service
คุณหมอน่ารักมากคะ โอเคมากเลย
ณัฐพร,Thailand
ณัฐพร,Thailand
Other Service

คุณหมอน่ารักมากคะ โอเคมากเลย

https://g.co/kgs/6qtevB
ปลูกผมถาวร
Super communication pre-, during and post-surgery, clean and comfortable premises, lovely staff. Costs include 5 sessions of aftercare. In terms of co
Patrick (PatrickInCWB)
Patrick (PatrickInCWB)
ปลูกผมถาวร

Super communication pre-, during and post-surgery, clean and comfortable premises, lovely staff. Costs include 5 sessions of aftercare. In terms of costs, doctor Kulakarn will be totally upfront and explain what they include.

https://g.co/kgs/JToXHg
ปลูกผมถาวร
Karen and her staff at Maple Hair Clinic are the best in the country and the quality of the results for my Hair transplant was a magnificent result. G
Sam H
Sam H
ปลูกผมถาวร

Karen and her staff at Maple Hair Clinic are the best in the country and the quality of the results for my Hair transplant was a magnificent result. Great surgeon and communication with clients about my personal surgery was a professional high standard outcome. Extremely Happy!

https://g.co/kgs/iSC9wE
Other Service
5 star service, communication and results. I did a lot of research before choosing where to get my surgery done in Bangkok and chose BHI based on the
Stuart Mitchell
Stuart Mitchell
Other Service

5 star service, communication and results. I did a lot of research before choosing where to get my surgery done in Bangkok and chose BHI based on the reviews and my dealings with them. After 5 months my hair already looks awesome and it’s only going to get better from here. Look no further than BHI.

https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURjdWFXUEZ3EAE!2m1!1s0x0:0x9e8c2f15861edb9e!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDcuaWPFw%7CCgsIyfKf9wUQ6MPCDQ%7C?hl=th
ปลูกผมถาวร
I went for both FUE hair transplants here, the first 3 years ago. Both times were professional, straightforward, and very welcoming. I chose this clin
Tom Shier
Tom Shier
ปลูกผมถาวร

I went for both FUE hair transplants here, the first 3 years ago. Both times were professional, straightforward, and very welcoming. I chose this clinic after much research, looking for a lower price outside of my country but still with highly trained/ qualified doctors. Dr. Kulakorn and her team were the best. And thank you to Wan at the front desk.

https://g.co/kgs/6cCHyg
ปลูกผมถาวร
good service, good price, and good result.
Amon Kawee
Amon Kawee
ปลูกผมถาวร

good service, good price, and good result.

https://g.co/kgs/6vBnGr
ปลูกผมถาวร
Awesome clinic with best hair transplant surgeon in Thailand
Saonanon Clinic
Saonanon Clinic
ปลูกผมถาวร

Awesome clinic with best hair transplant surgeon in Thailand

https://g.co/kgs/VsL7Ug
Other Service
Really nice place and well located. Super professional, I highly recommend.
Louis Philippe
Louis Philippe
Other Service

Really nice place and well located. Super professional, I highly recommend.

https://g.co/kgs/CZaWws
ปลูกผมถาวร
Heard a lot of good deal from BHI. Can we request Dr. Kulakam to perform the surgery for us? Do your clinic accept American Express card? Thanks
Heng S
Heng S
ปลูกผมถาวร

Heard a lot of good deal from BHI.

Can we request Dr. Kulakam to perform the surgery for us?
Do your clinic accept American Express card? Thanks

https://g.co/kgs/YUCBzy
Other Service
A nice clinic on 6th floor of Pathumwan Princess Hotel (MBK) with professional medical doctor.
Atisan Phuwasaktanasiri
Atisan Phuwasaktanasiri
Other Service

A nice clinic on 6th floor of Pathumwan Princess Hotel (MBK) with professional medical doctor.

https://g.co/kgs/qTjWbf
Other Service
สะดวกมากค่ะ เดินทางง่าย บริการดี
Nattapat Boonsiripiyachok
Nattapat Boonsiripiyachok
Other Service

สะดวกมากค่ะ เดินทางง่าย บริการดี

https://g.co/kgs/CyytcA