เกี่ยวกับเรา

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก กรุงเทพฯ

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก - ผู้นำวงการผ่าตัดปลูกผม

บีเอชไอคลินิกภูมิใจนำเสนอการบริการผ่าตัดปลูกผมและการดูแลเส้นผมแบบองค์รวม ให้กับผู้รับบริการทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะ
Before
After

ความเชี่ยวชาญของเรา

Best Hair Icons เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศและความหวังสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาภาวะผมร่วงผมบาง บีเอชไอคลินิกมีความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกของเราในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การรักษาด้วยการใช้ยาไปจนถึงการผ่าตัดปลูกผมด้วยเทคนิคต่างๆ

นวัตกรรมและเทคนิคที่ทันสมัย

ในโลกของเราที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาฝึกฝนเทคนิคการผ่าตัดและ
การดูแลรักษาล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่คลินิก BHI เราภูมิใจในการนำเทคนิคล้ำสมัย เช่น non-shaven FUE, long-hair FUE
บีเอชไอคลินิกให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและทันสมัยที่สุดภายใต้ความปลอดภัยที่ดูแล
โดยแพทย์เฉพาะทาง

การดูแลปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะแบบองค์รวม

บีเอชไอคลินิกของเราให้ความสำคัญในการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะผมร่วงผมบาง ตั้งแต่การปรึกษาเบื้องต้นไปจนถึงการดูแลหลังการผ่าตัด
บริการของเราครอบคลุมทุกด้านของการผ่าตัดปลูกผม แนวทางการดูแลจะถูกปรับ
ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคล

เรื่องราวความสำเร็จและความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีถึงความเชี่ยวชาญของบีเอชไอคลินิก -- ”ขอบคุณมากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผม
และการเปลี่ยนผมให้เป็นคนใหม่” (คุณเมธา - หนึ่งในลูกค้าของเรา)
-- ทุกคำขอบคุณเป็นแรงผลักดันให้คลินิกของเราตั้งใจและมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน
ในการให้บริการของเรา

บีเอชไอคลินิกต่างจากคลินิกปลูกผมอื่นๆ อย่างไร?

สิ่งที่ทำให้บีเอชไอคลินิกแตกต่างจากคลินิกอื่นๆ คือ การมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพและการดูแลผู้รับบริการ เรายึดถือมาตรฐานอย่างเข้มงวดภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง การบริการที่จริงใจและที่สำคัญที่สุดคือการให้การรักษาที่ถูกต้องในราคาที่เอื้อมถึง

ทีมผู้เชี่ยวชาญ 

หัวใจสำคัญของเบื้องหลังความสำเร็จของบีเอชไอคลินิกก็คือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปลูกผมและทีมผู้บริหารของเรา บีเอชไอคลินิกมีทีมงานที่ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
ภายใต้คุณหมอกุลกานต์ อมรพัฒนา เพื่อที่จะเรียนและฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการผ่าตัดปลูกผม คุณหมอกุลกานต์ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน
ทำให้บีเอชไอคลินิกเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือในการผ่าตัดปลูกผม

การแบ่งปันความรู้ให้กับแพทย์ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นและงานประชุมต่างๆ

นอกจากบีเอชไอคลินิกจะให้บริการในด้านการดูแลผู้ที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะแล้ว คุณหมอกุลกานต์และทีมของบีเอชไอคลินิกยังมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้กับแพทย์ท่านอื่นๆ ที่สนใจเรียนรู้การผ่าตัดปลูกผม โดยบีเอชไอคลินิกได้จัดหลักสูตรการผ่าตัดปลูกผมระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี พ.ศ. 2566

เพราะคุณ คือ คนสำคัญ

การเลือกคลินิกผ่าตัดปลูกผมนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่อาจมีผลต่อคนๆ หนึ่งไปตลอดชีวิต
บีเอชไอคลินิกไม่เพียงแค่ดูแลผู้ที่รับบริการในด้านร่างกายเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญถึงการดูแลในด้านชีวิตและจิตใจของผู้รับบริการทุกท่าน
ทีมบีเอชไอคลินิกมีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมกับที่ท่านให้โอกาสบีเอชไอคลินิกในการดูแล

Co-Written By

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก ประเทศไทย

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก ประเทศไทย
ศัลยแพทย์พลาสติกและตกแต่งและศัลยแพทย์ปลูกผมประจำบีเอชไอคลินิก พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนาได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านการผ่าตัดปลูกผม ที่ได้รับรองโดยสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกแพทย์พี่เลี้ยงสมาคมแพทย์ ปลูกผมนานาชาติและสมาชิกก่อตั้งสมาคมแพทย์ผ่าตัดปลูกผมแห่งประเทศไทย

พญ.วิภาวัน วัธนะนัย

ศัลยแพทย์ผ่าตัดปลูกผมและแพทย์ผิวหนัง บีเอชไอคลินิก
พญ.วิภาวัน วัธนะนัย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านการผ่าตัดปลูกผม ที่ได้รับรองโดยสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติที่ประเทศสเปน นอกจากปฏิบัติงานที่บีเอชไอคลินิกแล้ว พญ.วิภาวัน วัธนะนัย ยังปฏิบัติงานเป็นแพทย์รายคาบที่แผนกเส้นผมและเล็บ สถาบันโรคผิวหนัง