เลเซอร์กระตุ้นเส้นผม (Low-Level Laser Therapy – LLLT)

รักษาผมร่วงด้วยเลเซอร์กระตุ้นเส้นผม พลังงานต่ำ (LLLT)

การรักษาด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรม สิ่งนี้เริ่มมาจากการสังเกตของแพทย์ผิวหนังที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของขนในบริเวณที่ฉายเลเซอร์ในคนไข้บางราย ทำให้มีผู้คิดริเริ่มนำเลเซอร์มาใช้ในการรักษาภาวะผมร่วง

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เมื่อฉายเลเซอร์พลังงานต่ำ หรือที่เราเรียกว่า ‘Cold LASER’ ลงบน ถาดทดลองที่บรรจุรากผมไว้ พบกว่าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มจำนวนผมเมื่อระยะเวลา 16-24 สัปดาห์ *

และจาก Multicenter trial จึงมีข้อสรุปว่า การรักษาด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำ ได้ผลจริง มีประสิทธิภาพในการลดผมร่วง เพิ่มจำนวนความหนาแน่นของเส้นผม แต่ก็เหมือนกับการใช้ยา คือมักได้ผลดีกับภาวะผมร่วงในระยะแรกๆหรือเพื่อประคับประคองไม่ให้การหลุดร่วงไปเร็ว และได้ผลตอบสนองดีในคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกราย

กลไกการทำงานของเลเซอร์ปลูกผม

คลื่นแสงในช่วง 630-670 nm [near infrared] พบว่าสามารถถูกดูดซึมได้โดยรากผมและพลังงานต่ำๆนี้ ช่วยกระตุ้นในกลไกภายในเซลเกินการเปลี่ยนแปลงระดับ RNA จนทำให้เกิดการแบ่งตัวและเพิ่มการหลั่งสาร Growth Factor ที่มีประโยชน์ต่อตัวเซลเองในแง่การรักษาและซ่อมแซม เมื่อเป็นเช่นนี้เซลรากผมที่กำลังเสื่อมสภาพจึงฟื้นคืนได้ใหม่ ในขณะที่รากผมที่ยังมีความแข็งแรงก็ได้ช่วยต่ออายุการทำงานของมัน

เนื่องจาก US FDA ได้รับรองให้ใช้ได้อย่างปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย เพราะเป็น Cold LASER จึงไม่เกิดการเผาไหม้ ประกอบกับยาที่กินมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ปรารถนา คนจึงหันมาให้ความสนใจตัวเลเซอร์นี้มากขึ้น ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามควรเข้าปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษา

Laser Cap (หมวกเลเซอร์)

แม้ว่าเครื่อง LASER ที่มีขนาดใหญ่จะให้ผลการรักษาที่ดี แต่การต้องเดินทางมารักษาที่คลินิกทุกวันอาจไม่สะดวกนัก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี LASER พลังงานต่ำที่ออกแบบเพื่อให้ใช้ได้ประจำที่บ้าน โดยออกแบบให้เหมือนหมวกสามารถสวมใส่ไว้ระยะสั้นๆ ตั้งแต่ 3 นาที ถึง 20 นาที แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ข้อดีคือสามารถใช้ที่บ้าน ใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาเดียวกันได้

สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิกเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่