นัดหมาย

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก กรุงเทพฯ

ข้อความของท่าน

ขั้นตอนนี้เป็นการแจ้งความประสงค์ในการทำนัดหมายเท่านั้น
กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อยืนยันนัดหมาย

เวลาทำการ

สาขาลาดพร้าว 111 กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์-เสาร์ (9.00 น. – 18.00 น.)

สาขาศาลายา นครปฐม
วันจันทร์-เสาร์ (9.00 น. – 18.00 น.)