ผลการรักษา

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก กรุงเทพฯ
Artboard 19-100

Beard Transplant 032

Post-Operative Duration 1 Year
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
SMP(Scalp Micropigmentation)
Beard Transplant
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 18-100

Eyebrow Transplant by Long-Hair FUE 001

Post-Operative Duration 5 Days
by Wipawan Vathananai (Dr.Wunny)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Female
ดูรายละเอียด
ปก

FUE Hair Transplant 002

Post-Operative Duration 3 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic Alopecia (AGA)
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 12-100

FUE Hair Transplant 003

Post-Operative Duration 19 Days
by Wongwarit Boonsiripiyachoke (Dr.Ton)
FUE
High forehead and receding hairline
Female
ดูรายละเอียด
ปก

FUE Hair Transplant 004

Post-Operative Duration 1 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 19-100

FUE Hair Transplant 006

Post-Operative Duration 2 Year
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 19-100

FUE Hair Transplant 007

Post-Operative Duration 4 Month
by Wongwarit Boonsiripiyachoke (Dr.Ton)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 1-100

FUE Hair Transplant 008

Post-Operative Duration 5 Month
by Wongwarit Boonsiripiyachoke (Dr.Ton)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 19-100

FUE Hair Transplant 009

Post-Operative Duration 4 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
High forehead and receding hairline
Female
ดูรายละเอียด
Artboard 1-100

FUE Hair Transplant 010

Post-Operative Duration 6 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
High forehead and receding hairline
Female
ดูรายละเอียด
Artboard 12-100

FUE Hair Transplant 011

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Female
ดูรายละเอียด
Artboard 1-100

FUE Hair Transplant 012

Post-Operative Duration 5 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
ปก

FUE Hair Transplant 013

Post-Operative Duration 3 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 12-100

FUE Hair Transplant 014

Post-Operative Duration 5 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 2

Eyebrow Transplant By Long-Hair 014

Post-Operative Duration 1 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 17-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 015

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 4

Eyebrow Transplant By Long-Hair 016

Post-Operative Duration 9 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 5

Eyebrow Transplant By Long-Hair 017

Post-Operative Duration 10 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 6

Eyebrow Transplant By Long-Hair 018

Post-Operative Duration 1 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 7

Eyebrow Transplant By Long-Hair 019

Post-Operative Duration 1 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 8

Eyebrow Transplant By Long-Hair 020

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 9

Eyebrow Transplant By Long-Hair 021

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 10-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 022

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 11-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 023

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 12-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 024

Post-Operative Duration 1 Year
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Female
ดูรายละเอียด
คิ้ว 13-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 025

Post-Operative Duration 1 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 14-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 026

Post-Operative Duration 1 Years
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
คิ้ว 15-100

Eyebrow Transplant By Long-Hair 027

Post-Operative Duration 8 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
Eyebrow Transplant
Eyebrow hypotrichosis
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 12-100

Beard transplant 031

Post-Operative Duration 1 Year
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
SMP(Scalp Micropigmentation)
Beard transplant
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 1-100

Beard transplant 030

Post-Operative Duration 1 Year
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
SMP(Scalp Micropigmentation)
Beard transplant
Male
ดูรายละเอียด
ปก

FUE Hair Transplant 033

Post-Operative Duration 12 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 12-100

FUE Hair Transplant 034

Post-Operative Duration 12 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด
Artboard 19-100

FUE Hair Transplant 035

Post-Operative Duration 12 Month
by Kulakarn Amonpattana (Dr.Karen)
FUE
Androgenetic alopecia
Male
ดูรายละเอียด