ทีมผู้เชี่ยวชาญ

เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก ประเทศไทย

Nurse & Assistant

โอ๋
สุนิสา อินใจ
Nang Phwe Hom
อร
อรปรียา แสงลับ
Onpreeya Saenglub, RN
ผึ้ง
วิภาวรรณ สุขสมรื่น
Wipawan Suksomreun
ดา
มุกดา ทองยุ้น
Mookda Thongyun
เดียร์
ไพลิน ศรีเนตร
Pailin Srinate
นก
สุดารัตน์ แซ่กือ
Sudarat Saekue

Marketing

คุณหวาน
กรกมล รัตนจิตรภณ
Kronkamon Rattanajittapon
มุก
พีรยา วนิชสิทธางกูร
Peeraya Wanithsitthangkul
คุณแต๊ว
สิริกร ภัชตุ้มนิลกาล
Sirikorn Phattumnilkarn
ส้มสวย
ธิติวัฒน์ จันทร์ประสาท
Thitiwat chanprasat
คุณกบ
อธิสรรค์ ภูวศักดิ์ธนศิริ
Dr. Atisan Phuvasaktanasiri
ส้มฉุน
เพ็ญวิษา โพธิ์สวัสดิ์
Phenwisa Po-swat
เอิร์น
เกวลิน เลี่ยมทอง
Kewalin Leamthong
เต้ย
ไชยานันท์
Chaiyanan Chaiyapluem
ฟราน
นิสรีนท์ เรย์แซนน์
Nisarine Rayseanne

ทำการนัดหมาย