ปลูกผมถาวร

Home » BHI Service » ปลูกผมถาวร
เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ (บีเอชไอ) คลินิก กรุงเทพฯ
การปลูกผม FUE หรือ การปลูกผมแบบเจาะ
อ่านต่อ
การปลูกผม FUT หรือ การปลูกผมแบบกรีด
อ่านต่อ
การปลูกผมเทคนิค Long-Hair FUE (FUE แบบผมยาว)
อ่านต่อ
การปลูกผม Non-Shaven FUE (การปลูกผม FUE แบบไม่โกน)
อ่านต่อ

คลินิกปลูกผมโดยแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกปลูกผม (BHI Clinec) โดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง ระดับอาจารย์หมอ สามารถทำการนัดหมายก่อนเข้าการรักษาปลูกได้ฟรี โดยการรักษาของเรามีหลากหลาย เช่น การปลูกผมแบบเจาะ, การปลูกผมแบบกรีด, การปลูกแบบผมยาว, การปลูกผมแบบไม่โกนผม ซึ่งการรักษาแต่ละรูปแบบ ต้องได้รับการปรึกษาจากแพทย์โดยตรงก่อนเท่านั้น

มาตราฐานใหม่ของคลินิกปลูกผม

คลินิกปลูกผมของเรามุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพและการดูแลผู้รับบริการ เรายึดถือมาตรฐานอย่างเข้มงวดภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง การบริการที่จริงใจและที่สำคัญที่สุดคือการให้การรักษาที่ถูกต้องในราคาที่เอื้อมถึง อีกทั้งใช้นวัตกรรมและเทคนิคที่ทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ หัวใจสำคัญของเบื้องหลังความสำเร็จของบีเอชไอคลินิกก็คือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปลูกผมและทีมผู้บริหารของเรา บีเอชไอคลินิกมีทีมงานที่ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอทำให้บีเอชไอคลินิกเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือในการผ่าตัดปลูกผม