ผมร่วงแบบมีแผลเป็น

ผมร่วงแบบมีแผลเป็น คือ อะไร?

ผมร่วงแบบมีแผลเป็น คือ กลุ่มโรคของเส้นผมและหนังศีรษะที่เกิดจากการอักเสบอย่างรุนแรงจนทำให้เซลล์รากผมและหนังศีรษะบริเวณนั้นๆ ถูกทำลายและกลายเป็นหย่อมแผลเป็นที่ไม่มีเส้นผมกลับขึ้นมาอีก

ผมร่วงแบบมีแผลเป็นมีกี่ชนิด?

ผมร่วงแบบมีแผลเป็นแบ่งเป็นหลายชนิด ได้แก่

1.     โรคพุ่มพวงที่หนังศีรษะ (DLE – discoid lupus erythematosus หรือดีแอลอี)

2.     โรคไลเคนพลาโนพิลาริส (LPP – lichen planopilaris หรือแอลพีพี)

3.     โรคแนวผมร่น (FFA – frontal fibrosing alopecia)

4.     โรคตุ่มหนองที่หนังศีรษะแบบรุนแรง (Folliculitis decalvans)

5.     โรค dissecting cellulitis

6.     โรคติดเชื้อราที่หนังศีรษะแบบมีการอักเสบรุนแรง (Tinea capitis)

ผมร่วงแบบมีแผลเป็นเกิดจากอะไร?

โรคผมร่วงแบบมีแผลเป็นส่วนใหญ่เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ คิดว่าเซลล์รากผมและหนังศีรษะเป็นสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันจึงทำลายเซลล์รากผมและหนังศีรษะบริเวณนั้นๆ อย่างไรก็ตามการติดเชื้อราที่หนังศีรษะอาจทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงได้ในบางราย จนทำให้เซลล์รากผมโดยทำลายไปด้วย

การตรวจเพิ่มเติมและการวินิจฉัยโรคผมร่วงแบบมีแผลเป็น

1.     แพทย์ทำการซักประวัติ ตรวจสภาพเส้นผม หนังศีรษะ และผิวหนังบริเวณอื่นๆ 

2.     การใช้กล้องจุลทรรศน์ (Dermoscopy) ในการส่องบริเวณที่มีอาการผมร่วงเพื่อช่วยในการวินิจฉัย

3.     การตัดชิ้นเนื้อที่บริเวณหนังศีรษะไปตรวจทางพยาธิวิทยา

4.     การส่งตรวจเลือดในรายที่จำเป็น

5.     การสะกิดตุ่มหนองเพื่อส่งเพาะเชื้อ (ในโรค folliculitis decalvans และ dissecting cellulitis)

การรักษาโรคผมร่วงแบบมีแผลเป็น

เป้าหมายในการรักษาหลัก คือ การยับยั้งการทำงานของเซลล์อักเสบที่ทำให้เกิดการทำลายของรากผม โดยการรักษาโดยทั่วไป ได้แก่

1.     การฉีดยาสเตียรอยด์บริเวณที่ผมร่วง

2.     การทายาสเตียรอยด์หรือยากดภูมิแบบทา

3.     การรับประทานยาปรับภูมิคุ้มกัน

อย่างไรก็ตาม การรักษาแบบละเอียดจะแตกต่างกันไปตามโรคและความรุนแรงที่เป็นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินในแต่ละครั้งว่าจำเป็นต้องให้การรักษาแบบใดบ้าง

หากสนใจปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา ท่านสามารถติดต่อได้ที่ LINE @bhiclinic หรือโทร 082-219-9695

More information
Please Feel free to contact us