ขอบคุณหมอและทีมพยาบาลทุกคน ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีครับ บริการเหมือน เป็นญาติเลย ตัวผมเอง

ปลูกแบบ FUT 3661 กราฟ ใช่เวลา 12 ชั่วโมง ทีมงานมีความอดทนมาก ตอนทำเจ็บสุด ก้อตอนฉีดยาชา นอกนั้น ชิวมากครับ