สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Hair Restoration Medicine program ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้ร่วมกันจัดโดยมี แพทย์หญิงกุลกานต์ อมรพัฒนา ผู้อำนวยการคลินิก BHI เป็นหัวหน้าหลักสูตร

สิ้นสุดไปแล้วสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Hair Restoration Medicine program ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ร่วมกันจัดโดยมี แพทย์หญิงกุลกานต์ อมรพัฒนา ผู้อำนวยการคลินิก BHI เป็นหัวหน้าหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นสำหรับแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ผิวหนัง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่สนใจ ในปีนี้เป็นปีที่สอง และมีผู้เข้าอบรมเต็มอย่างรวดเร็ว แพทย์ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคผมบางผมร่วง และโรคทางเส้นผมและหนังศีรษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร การอบรมได้จบลงอย่างเรียบร้อยประสบความสำเร็จ