ดร. อธิสรรค์ ภูวศักดิ์ธนศิริ

ดร. อธิสรรค์ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากลยุทธธุรกิจกว่า 20 ปี ในหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันนอกจากเป็น กรรมการด้านพัฒนาธุรกิจ ของ บีเฮชไอ คลินิก แล้ว ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทพอทอลเอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ พาร์ทเนอร์ บริษัท อเฮดแอดไวซอรี่ จำกัด ในเครือบริษัท PPS Group จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมาดร. เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทบางกอกแอร์เวย์จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญถาวรกรุ๊ปจำกัด โรงแรมเดอะวิลเลจโคโคนัทไอแลนด์ภูเก็ต และอื่น ๆ อีกมาก

ประสบการณ์การณ์ทำงาน (บางส่วน) เป็นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธนบุรีเวลบีอิ้ง ในเครือโรงพยาบาลธนบุรีกรุ๊ปจำกัด (มหาชน), ที่ปรึกษาและผู้จัดการการลงทุน บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ผู้บริหาร บริษัทเอซีเออินเวสเมนท์ ประเทศสิงค์โปร์  ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซาโตริเทรดดิ้ง บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเดอะคูลเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคองคอร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ ในเครือบริษัทคองคอร์ดกรุ๊ป ประเทศบังคลาเทศ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฟิลลิปอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการสนับสนุนฝ่ายขาย บริษัทเอสวีโอเอจำกัด (มหาชน) ผู้จัดการบริการลูกค้าและควบคุมระบบ บริษัทจีเอฟเคประเทศไทย ในเครือบริษัทจีเอฟเคกรุ๊ป ประเทศเยอรมันนี

(การนำและฝึกอบรม) ดร. อธิสรรค์ มีประสบการณ์หลากหลายในการนำพาทีมทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธธุรกิจ แผนการและกลยุทธการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ ให้แก่ องค์กรชั้นนำ เช่น บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) บริษัทประกันคุ้มภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอรอลมอเตอร์ (ประเทศไทย) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ และยังเป็นวิทยากรให้กับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)

ดร. อธิสรรค์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ วิชาเอกด้านไฟฟ้าสื่อสาร จากสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร (SIIT), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย  ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ วิชาเอกด้านการจัดการกลยุทธ์ จากสถาบันสร้างผู้ประกอบการแห่งออสเตรเลีย (AGSE), มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัย วิซายาส ประเทศฟิลิปปินส์  และยังได้รับประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับเอเชียแปซิฟิก Certified Professional Marketer (Asia Pacific) จากสถาบันการตลาดเอเชีย Asia Marketing Federation (AMF) ประเทศสิงค์โปร์ ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย ขณะนั้น