ฺBeard_1

Post-Operative Duration 1 Year
Dr. Kulakarn Amonpattana (Karen)
Long-hair FUE
grafts
1 Year

รูปผลการรักษา