การประชุม AESMED ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติต้าเหลียน ในต้าเหลียน ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ทีมผู้บริหารของ BHI Clinic ได้ไปเยือนต้าเหลียนประเทศจีน แพทย์ของเรา – ดร.กุลกานต์อมรพัฒนา และดร. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ ได้รับเชิญให้พูดในหัวข้อการฟื้นฟูเส้นผมในการประชุม AESMED ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติต้าเหลียน ในต้าเหลียน ประเทศจีน

ผู้แต่ง

พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา
DR. KULAKARN AMONPATTANA, MD FISHRS FRCST
Dr. Kulakarn Amonpattana, MD, CEO of BHI Clinic and leading hair transplant surgeon, holds an impressive educational background with degrees from renowned institutions. She has extensive experience as a surgeon and is a Fellow Member of ISHRS. Dr. Amonpattana has authored numerous research publications and is a prominent figure in the field of hair restoration surgery.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง