การประชุม AESMED ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติต้าเหลียน ในต้าเหลียน ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ทีมผู้บริหารของ BHI Clinic ได้ไปเยือนต้าเหลียนประเทศจีน แพทย์ของเรา – ดร.กุลกานต์อมรพัฒนา และดร. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ ได้รับเชิญให้พูดในหัวข้อการฟื้นฟูเส้นผมในการประชุม AESMED ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติต้าเหลียน ในต้าเหลียน ประเทศจีน