คุณหมอปุ้ม พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา เข้าร่วมงาน FUE ASIA 2024 WORLD CONGRESS

คุณหมอปุ้ม พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา เข้าร่วมงาน FUE ASIA 2024 WORLD CONGRESS เมื่อวันที่ 12 – 14 ม.ค. 2567 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย