ทำความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา วิธีการกระตุ้นรากผม

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการทำความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา วิธีการกระตุ้นรากผมและการใช้กระบวนการทางด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine) มาช่วยในกระบวนการปลูกผม รวมทั้งการสนับสนุนทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ บริษัท ไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) เป็นผู้ริเริ่มการเป็นธนาคารสเต็มเซลล์ ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และเป็นห้องทดลอง(แล็ป)ทางการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาตรฐาน และทางบริษัท เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ เป็นคลินิกปลูกผมชั้นนำทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ เช่นกันและกำลังขยายสาขาเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มี ไลฟ์สไตล์ ต้องการคงความอ่อนเยาว์ เยาว์วัย ดูเด็กลง กับสังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวในประเทศไทย

โดยมี นพ. วงศ์วริศ บุญศิริปิยโชค ศัลยแพทย์ประจำบริษัทไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด คูณสุกัญญา หงส์วิลัย กรรมการ บริษัทไครโอสเต็มเซลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ดร. อธิสรรค์ ภูวศักดิ์ธนศิริ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท เบ้สท์แฮร์ไอค่อนส์ จำกัด ร่วมเจรจาในครั้งนี้

ผู้แต่ง

พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา
DR. KULAKARN AMONPATTANA, MD FISHRS FRCST
Dr. Kulakarn Amonpattana, MD, CEO of BHI Clinic and leading hair transplant surgeon, holds an impressive educational background with degrees from renowned institutions. She has extensive experience as a surgeon and is a Fellow Member of ISHRS. Dr. Amonpattana has authored numerous research publications and is a prominent figure in the field of hair restoration surgery.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง