แพทย์จาก BHI Clinic ร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ปี 2022

Three of our doctors are invited to be a speakers in the venued at Berkley Hotel Pratunam on October 20th ,2022. Dr.Kulakarn has spoken on the difficult cases on hair restoration surgery and Dr. Wongwarit has spoken on Cell technology on hair treatments. Dr. Suparerk was co-opt as the session modilators. At BHI Clinic, we only recruit truely certified surgeons for the best services with best qualifications.

แพทย์จาก BHI Clinic ทั้งสามท่านได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย พญ.กุลกานต์ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การผ่าตัดในกรณีที่ท้าทายสำหรับการปลูกผม” และ นพ.วงศ์วริศ ได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการรักษาผมร่วงด้วยเซลบำบัด นพ.ศุภฤกษ์ ได้เข้าร่วมบรรยายในเรื่องแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก และผู้ประสานบนเวทีเรื่องศัลยกรรมปลูกผม ทีมแพทย์ของ BHI Clinic นั้นเราคัดสรรแพทย์ที่จบเฉพาะด้านเป็นศัลยแพทย์วุฒิบัตรแท้จริง เพื่อผลการรักษาที่มั่นใจได้และประสิทธิภาพสูงสุด