DHI กับ FUE ปลูกผมแบบไหนดีกว่ากัน?

คำตอบคือ “เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะมันคนละขั้นตอน”

สาเหตุที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเป็นคำย่อมาจากคนละกระบวนการของการปลูกผม

ทั้ง DHI และ FUE ต่างเป็นส่วนของขั้นตอนการปลูกผม เป็นคนละขั้นตอนกัน ไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบกัน”

เทคนิกปลูกผมด้วยศัลยกรรมย้ายรากนั้น ปัจจุบันมีการตั้งชื่อเทคนิกต่างๆ หลากหลายตั้งขึ้นมาเองตามความพอใจของแพทย์ จนอาจเกิดความสับสนสำหรับคนทั่วไป ในความเป็นจริงแล้ว เทคนิกหลักๆ สำหรับการปลูกผม มีไม่กี่อย่าง

สำหรับคำว่า FUE นั้นมาจาก Follicular unit extraction (หรือ Excision) หมายถึงขั้นตอนการเจาะเอารากผมออกจากหนังศีรษะ โดยการใช้เครื่องมือพิเศษที่มีขนาดเล็ก ลักษณะปลายคล้ายท่อที่มีคม ที่สามารถเจาะ (punch) ทะลุหนังศีรษะแล้วทำการดึงรากผมออกมา ซึ่งเปรียบได้กับการเก็บเกี่ยวต้นข้าวจากท้องนา

สำหรับคำว่า DHI นั้นมาจาก Direct Hair Implanting (หรือ Insertion) หมายถึงขั้นตอนการเอารากผมฝังเข้าในหนังศีรษะ โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า Implanter หรือ ปากกาปลูกผม

ดังนั้น FUE คือขั้นตอนการถอนรากขึ้นมาจากท้ายทอย และ DHI เป็นขั้นตอนการฝังรากนั้นลงในผิวที่ใหม่ เช่นบริเวณศีรษะล้าน เป็นคนละขั้นตอนกัน จึงไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบกันแต่อย่างใด

ในขณะที่เมื่อได้รากผมมาแล้วจากวิธี FUE ขั้นต่อไปคือการปลูกลงในพื้นที่ที่ต้องการ ในการนำรากผมลงปลูก ก็จะใช้เทคนิกและเครื่องมือแตกต่างกันตามความถนัดของแพทย์แต่ละท่าน ในขั้นตอนนี้เปรียบได้กับการดำนา หรือเอารากผมลงปักในพื้นที่ที่ต้องการ

เทคนิกและเครื่องมือที่นิยมกันได้แก่

  1. การปลูกโดยใช้มือ (Manual insertion) เป็นการใช้ปากคีบที่มีความละเอียดและคม
  2. การปลูกโดยใช้ปากกาสำหรับปลูกผม (Implanter , sharp implanter, blunt implanter)
  3. การปลูกโดยเข็มปลูกแบบอื่นๆ

การปลูกโดยใช้มือจริงๆไม่ได้หมายความว่าใช้มือเปล่า แต่เป็นการใช้เครื่องมือคีบพิเศษที่มีปลายแหลมละเอียด คีบตัว

กราฟท์ หรือรากผมฝังลงในผิวหนังศีรษะอย่างเบามือ การใช้ manual forceps นี้ต้องการทักษะที่ฝึกฝนอย่างดีเพราะมีความละเอียดสูง

เนื่องจากการปลูกด้วยมือหรือใช้ปากคีบนี้ค่อนข้างเป็นงานยาก จึงมีคนพยายามคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ช่วยในการฝังกราฟท์ลงในผิวหนัง ได้แก่ ดร. ซานจีฟ วาซาชาวอินเดีย ประดิษฐ์เข็มปลูกที่มีรอยบากตามแนวยาวของเข็ม และแพทย์ชาวเกาหลี ดร.เชว ที่ Kyungpook University ได้คิดประดิษฐ์เข็มที่เป็นปากกา ใช้เพื่อปักและฝังรากผมลงไปในผิวหนังโดยไม่ต้องใช้ปากคีบ ปากกานี้เป็นที่มาของ Implanter ในยุคแรกๆ เรียกว่า Choi’s needle

ได้มีการพัฒนาและนวัตกรรมเข็มปลูกในรุ่นต่อๆมา โดลกลไกของปากกาปลูกหรือ Implanter ก็จะคล้ายๆกัน แต่ที่ต่างกันก็คือปลายเข็มปลูกที่แบ่งเป็น ปลายแหลม (Sharp implanter) และปลายทื่อ (Blunt Implanter) ไม่ว่าจะเป็นชื่อการค้า Lions, Choi, OKT, Rainbow, Mohebi และอื่นๆ

ปากกาปลายแหลมมีคุณสมบัติที่สามารถเจาะผิวหนังได้และพร้อมกดฝังรากในผิวหนังในครั้งเดียวกัน สำหรับปากกาปลายทื่อนั้น จำเป็นต้องใช้การเจาะผิวนำไว้ก่อน (คล้ายๆกับการดำนา) นี้คือข้อแตกต่างของ Implanter สองชนิด

สำหรับ Sharp implanter หรือปากกาปลายแหลมนั้น ได้มีการใช้เรียกเป็นกลุ่มคำเพื่อการโฆษณาว่า Direct Hair Implantation หมายถึงการปลูกหรือฝังรากผมลงในผิวโดยปากกา  ขั้นตอนนี้เองที่มีคนนำไปจดสิทธิบัตร ตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่า DHI ในต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นขั้นตอนการฝังรากผมแบบหนึ่งนั่นเอง

ในกระบวนการปลูกผมแบบย้ายรากนั้น มีขั้นตอนละเอียดซับซ้อน ตั้งแต่ออกแบบแนวผม เลือกตำแหน่งผมบริจาค วางแผนการลงรากผม การให้ยาชาเฉพาะที่ การเจาะราก การเตรียมกราฟท์ การปลูกหรือฝังลงไป รวมไปถึงการดูแลหลังผ่าตัดผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้เกิดจากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ความสำคัญอยู่ในทุกกระบวนการไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเทคนิกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์