ปลูกผมถาวร fut (แบบกรีด)

  • ปลูกผม fut

  • ปลูกผม fut

ศัลยกรรมปลูกผมด้วยการย้ายราก เริ่มต้นมีมากว่า 30 ปี แล้ว โดยเทคนิกในระยะเริ่มต้นจะเป็นการตัดชิ้นเนื้อที่ด้านหลังท้ายทอย แล้วนำมาตัดแยกแต่ละกอหรือยูนิตออกจากกันก่อนที่จะนำกลับไปปลูกถ่ายในตำแหน่งที่ต้องการ โดยขั้นตอนเหล่านี้จะทำโดยศัลยแพทย์และผู้ช่วย โดยใช้ความละเอียดในการแบ่งเซลด้วยกล้องจุลทรรศน์ ขั้นตอนการผ่าแบบ strip หรือ FUT จะทำให้เกิดแผลเป็นที่ท้ายทอยเป็นทางยาว แต่แผลมีขนาดเล็กเท่ารอยดินสอขีดและผมที่เหลืออยู่ที่ท้ายทอจะปรกลงมาปิดแผลได้ ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธีนี้คือได้ปริมาณรากผมจำนวนมาก และสามารถปลูกในบริเวณที่กว้างกว่า กราฟท์หรือกอผมที่ได้มีความบอบช้ำน้อย อัตราการขึ้นดี ข้อเสียคือมีแผลเป็นยาวที่ต้องการการปกปิดมีระยะเวลาในการพักฟื้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ และเจ็บกว่าแบบเจาะ (หรือ FUE)

คนไข้ที่เหมาะกับเทคนิก FUT

1. คนไข้ผู้หญิงหรือไว้ผมยาว ไม่ต้องการที่จะโกนผมเพื่อทำ FUE และ Nonshaven FUE

2. คนไข้ที่ต้องการปลูกคิ้ว

3. ผู้ที่ต้องการปลูกผมด้วยจำนวนกราฟท์ที่มากที่สุด แผลเป็นที่เกิดจากเทคนิก FUT สามารถแก้ไขได้ด้วยการปลูกผมด้วย FUE ปิดลงไป

TOP