ประชุมประจำปีสมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย

คุณหมอปุ้ม ได้รับเชิญไปบรรยายให้กับงานประชุมประจำปีสมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ การแก้ไขแผลไหม้และผมแหว่ง ที่โรงแรมเบิร์คลี่ย์ ประตูน้ำ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

Dr.Kulakarn was cordially invited as a speaker in Correction of burn alopecia scar in the 7th Annual meeting of BWAT [ Burn and wound healing association Thailand] Berkeley Hotel Pratunam , 18th August 2022

ผู้แต่ง

พญ.กุลกานต์ อมรพัฒนา
DR. KULAKARN AMONPATTANA, MD FISHRS FRCST
Dr. Kulakarn Amonpattana, MD, CEO of BHI Clinic and leading hair transplant surgeon, holds an impressive educational background with degrees from renowned institutions. She has extensive experience as a surgeon and is a Fellow Member of ISHRS. Dr. Amonpattana has authored numerous research publications and is a prominent figure in the field of hair restoration surgery.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง